چالش پرسش و پاسخ – ۳

/10

چالش پرسش و پاسخ - 3

این چالش هم اطلاعات عمومی شمارا بالا می برد و هم آخر چالش جایزه می گیرید .

دراماتیت چیست؟

راه درمان شوره سر چیست؟

علت به وجود آمدن درماتیت خارشی چیست؟

راه تشخیص شوره چرب از شوره خشک کدام گزینه است؟

علت اصلی درماتیت سبورئیک کدام گزینه است؟

تعریف شوره سر  چیست؟

کدام یک از محصولات فابریگاس ضد شوره است؟

بیماری درماتیت سبورئیک در کدام گروه سنی شایع است؟

برای جلوگیری از شوره زدن چه کاری مناسب است؟

علت ایجاد شوره سر چیست؟

امتیاز شما

0%