چالش پرسش و پاسخ – ۳

/10

چالش پرسش و پاسخ - 3

این چالش هم اطلاعات عمومی شمارا بالا می برد و هم آخر چالش جایزه می گیرید .

علت اصلی درماتیت سبورئیک کدام گزینه است؟

کدام یک از محصولات فابریگاس ضد شوره است؟

برای جلوگیری از شوره زدن چه کاری مناسب است؟

دراماتیت چیست؟

تعریف شوره سر  چیست؟

علت به وجود آمدن درماتیت خارشی چیست؟

بیماری درماتیت سبورئیک در کدام گروه سنی شایع است؟

راه درمان شوره سر چیست؟

راه تشخیص شوره چرب از شوره خشک کدام گزینه است؟

علت ایجاد شوره سر چیست؟

امتیاز شما

0%