چالش پرسش و پاسخ – ۳

/10

چالش پرسش و پاسخ - 3

این چالش هم اطلاعات عمومی شمارا بالا می برد و هم آخر چالش جایزه می گیرید .

دراماتیت چیست؟

تعریف شوره سر  چیست؟

علت اصلی درماتیت سبورئیک کدام گزینه است؟

علت به وجود آمدن درماتیت خارشی چیست؟

علت ایجاد شوره سر چیست؟

برای جلوگیری از شوره زدن چه کاری مناسب است؟

بیماری درماتیت سبورئیک در کدام گروه سنی شایع است؟

راه تشخیص شوره چرب از شوره خشک کدام گزینه است؟

کدام یک از محصولات فابریگاس ضد شوره است؟

راه درمان شوره سر چیست؟

امتیاز شما

0%