چالش پرسش و پاسخ – ۳

/10

چالش پرسش و پاسخ - 3

این چالش هم اطلاعات عمومی شمارا بالا می برد و هم آخر چالش جایزه می گیرید .

تعریف شوره سر  چیست؟

راه درمان شوره سر چیست؟

دراماتیت چیست؟

علت ایجاد شوره سر چیست؟

کدام یک از محصولات فابریگاس ضد شوره است؟

برای جلوگیری از شوره زدن چه کاری مناسب است؟

علت به وجود آمدن درماتیت خارشی چیست؟

علت اصلی درماتیت سبورئیک کدام گزینه است؟

راه تشخیص شوره چرب از شوره خشک کدام گزینه است؟

بیماری درماتیت سبورئیک در کدام گروه سنی شایع است؟

امتیاز شما

0%